Andere jaren, andere wetten II

In vervolg op het eerdere artikel en de aangekondigde cassatie in der wet kunnen wij thans mededelen dat de Hoge Raad – eerder dan verwacht – duidelijkheid heeft gegeven over de mogelijkheden over hoger beroep tegen een beslissing van een tenuitvoerlegging (TUL) van een voorwaardelijk opgelegde straf.[1]

 

De Hoge Raad heeft op 6 maart 2020 geoordeeld dat hoger beroep onder de nieuwe Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Wet USB) mogelijk blijft. Er staat weliswaar niet meer expliciet genoemd dat hoger beroep tot de mogelijkheden hoort, echter zijn twee artikelen ongewijzigd gelaten door deze nieuwe wet. Het gaat hierbij om de artikelen 361a en 407 van het Wetboek van Strafvordering waarin is bepaald dat, als een rechter vonnis wijst over een nieuw strafbaar feit, hij tevens opneemt een beslissing TUL. Tegen dat vonnis kan vervolgens hoger beroep worden ingesteld. Alsdan dient het Gerechtshof opnieuw te beslissen op de vordering TUL.

 

Kortom – ondanks het wegvallen van een artikel waarin hoger beroep tegen een uitspraak TUL is weggevallen, kan er nog steeds hoger beroep worden ingediend tegen een beslissing tot tenuitvoerlegging.

 

Heb je vragen over een strafzaak of word je verdacht van het plegen van een strafbaar feit neem dan contact op met mr. Goltstein of mr. Mohr op 045 – 545 71 30.

[1] https://advocatenkerkrade.nl/andere-jaren-andere-wetten/